همکاری

هر کس خواهان  دعوتنامه برای همکاری با این وبلاگ و ارسال یاداشت های خود به عنوان یکی از اعضای این وبلاگ می باشد ایمیل خود و زمینه فعالیت خود را ذکر کند (اگر در وبلاگ دیگری فعالیت دارید نام وبلاگ خود را اضافه کنید)قابل ذکر است که رنک پیج (rank page) برابر ۴ می باشد .